NAJNOWSZE ARTYKUŁY

20 listopada 2019
Czy sąd może nie wziąć pod uwagę przedawnienia?
Czy pozwany po upływie terminu przedawnienia zawsze może czuć się spokojny? Dowiedz się, czy sąd może nie wziąć pod uwagę przedawnienia!
20 listopada 2019
Nielegalne przekroczenie granicy 
Kwestia nielegalnego przekroczenia granicy jest uregulowana w przepisach kodeksu karnego. Jakie są konsekwencje nielegalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej?
20 listopada 2019
Udział prokuratora w sprawach cywilnych
Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu. Jakie funkcje pełni prokurator w postępowaniu cywilnym?
19 listopada 2019
Wyrok TSUE: Sąd Najwyższy powinien zbadać niezależność Izby Dyscyplinarnej SN
19 listopada 2019
Dobra osobiste – kult pamięci osoby zmarłej i tożsamość narodowa
Nowe dobra osobiste kreowane są przede wszystkim w orzecznictwie. W ostatnim czasie sądy potwierdziły, że ochrona należy się m.in. w przypadku naruszenia kultu pamięci osoby zmarłej.
19 listopada 2019
Użycie gazu pieprzowego – czy zawsze legalne?
Gaz pieprzowy stanowi popularne narzędzie samoobrony w Polsce. Dowiedz się, czy użycie gazu pieprzowego zawsze jest legalne!
19 listopada 2019
Wykorzystanie seksualne a gwałt
Czym różni się wykorzystanie seksualne od zgwałcenia? Jakie są konsekwencje tych czynów? Wykorzystanie seksualne a gwałt - dowiedz się, jakie są różnice!
19 listopada 2019
Czy przewoźnik może wydać nam bilet dopiero po zakończonej podróży?
Wydanie biletu oraz pobranie należności za przejazd powinno nastąpić przed rozpoczęciem kursu. Jaka została nałożona kara dla przewoźnika?
18 listopada 2019
Kiedy sprzedaż lawinowa jest dozwolona?
System sprzedaży lawinowej jest co do zasady sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji. W jakich sytuacjach sprzedaż lawinowa jest jednak dozwolona?
18 listopada 2019
Lichwa, czyli kodeksowy wyzysk kontrahenta
Lichwa jest występkiem polegającym na wykorzystaniu przymusowego położenia innej osoby i zawarciu z nią umowy, nakładając na nią obowiązek niewspółmiernego świadczenia. Jakie konsekwencje tego czynu przewiduje polskie ustawodawstwo?