NAJNOWSZE ARTYKUŁY

26 lutego 2021
Kto reprezentuje spółkę komandytowo-akcyjną?
Prawo do reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe. Kto może reprezentować spółkę?
26 lutego 2021
Odwołanie od decyzji administracyjnej
Czym jest odwołanie od decyzji administracyjnej? Czy strona niezadowolona z decyzji organu może wnieść odwołanie od decyzji administracyjnej?
25 lutego 2021
Kim jest pełnomocnik rzekomy?
Co w sytuacji, gdy pełnomocnik działa bez umocowania? Jak wygląda odpowiedzialność rzekomego pełnomocnika? Dowiedz się więcej na ten temat.
25 lutego 2021
Kto może reprezentować spółkę jawną?
Reprezentacja spółki jawnej – kto może reprezentować spółkę jawną? Jaki jest zakres uprawnień przyznanych wspólnikowi reprezentującemu spółkę?
24 lutego 2021
Kto może reprezentować spółkę cywilną?
Reprezentowanie spółki cywilnej oznacza dokonywanie czynności zewnętrznych (przede wszystkim czynności prawnych). Kto może reprezentować spółkę?
24 lutego 2021
Kiedy sąd rejestrowy może rozwiązać spółkę kapitałową?
Regulacja dotycząca rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy służy wzmocnieniu bezpieczeństwa obrotu. Kiedy sąd rejestrowy może rozwiązać spółkę kapitałową?
23 lutego 2021
Mała wspólnota mieszkaniowa
Mała wspólnota mieszkaniowa – kiedy mamy z nią do czynienia? Jakie problemy mogą wiązać się z funkcjonowaniem małych wspólnot mieszkaniowych?
23 lutego 2021
Kto odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej?
Kto odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej? Dowiedz się więcej na temat zasady solidarnej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.
22 lutego 2021
Adwokaci, radcy prawni, notariusze mogą wybrać ryczałt
Ryczałt dla prawników – od 2021 r. z ryczałtowego opodatkowania mogą również skorzystać prawnicy. Czy wybór ryczałtu będzie jednak zawsze opłacalny?
22 lutego 2021
Klauzula poufności wynagrodzenia w umowie o pracę
Czy w umowach z pracownikami pracodawca może wprowadzić klauzulę poufności wynagrodzenia? Dowiedz się, czy jest to legalne.
Copy link