Pozostałe

Zmiana statutu spółki akcyjnej

Walne Zgromadzenie jest jednym z obligatoryjnych organów spółki akcyjnej. Do jego kompetencji należy zazwyczaj podejmowanie uchwał w najistotniejszych dla spółki sprawach. Organy i osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń Walne Zgromadzenia zwołuje zarząd. Ponadto rada nadzorcza ma prawo zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeśli zarząd nie zwoła go we właściwym terminie […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

SN: Problemy zdrowotne oskarżonego a przekazanie sprawy do innego sądu

Zgodnie z ogólnymi zasadami procesu karnego, sprawę rozstrzyga sąd, w okręgu którego popełniono przestępstwo albo ewentualnie je ujawniono czy ujęto sprawcę. Często oskarżony mieszka więc daleko od miejsca, w którym będzie prowadzone postępowanie. Czy jednak ma szansę, aby sprawa została przeniesiona do bliższego mu sądu? Zmiana sądu jednie w wyjątkowych […]

Pozostałe

Rzecznik pyta wojsko, po co zbiera dane o osobach z mniejszości narodowych

O cel i podstawę prawną zbierania przez wojsko informacji dotyczących obywateli Polski o innej narodowości Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Sztab Generalny WP. Zaniepokojony doniesieniami medialnymi, RPO podjął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Rzecznik podkreśla, że narodowość, pochodzenie rasowe czy etniczne to tzw. dane wrażliwe, które są pod szczególną ochroną Adam […]

Prawo Administracyjne

Nowelizacja Kodeksu Wyborczego

Jak podaje Polska Agencja Prasowa – Wójt nie będzie już zobowiązany do „kompleksowej obsługi” urzędnika wyborczego. Zmiany te wynikają z nowej wersji projektu porozumienia ws. urzędników wyborczych przekazanego PAP przez Krajowe Biuro Wyborcze. Zgodnie z przyjętym 15 czerwca 2018 roku przez Sejm projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego: Szef Krajowego Biura Wyborczego […]

Prawo Unijne

Więcej opłat za import towarów z USA do UE

Komisja Europejska w rozporządzeniu nałożyła dodatkowe cła uderzające w gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Sprawa dotyczy importu niektórych towarów pochodzących z USA, takich jak kukurydza czy preparaty upiększające. 22 czerwca 2018 roku akt prawny wchodzi w życie. Informacje podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Czym jest cło importowe? Jest to opłata, którą Państwo […]

Podatki

Samotni rodzice mają kłopoty z ulgami podatkowymi. RPO pisze do Minister Finansów

Obywatele skarżą się, że nie jest jasne, który z rozwiedzionych rodziców ma prawo do skorzystania z podatkowej ulgi prorodzinnej. Problemy dotyczą też preferencyjnego rozliczania podatku przez osobę samotnie wychowującą dziecko – warunkiem jest brak jakiegokolwiek wsparcia drugiego rodzica. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do minister finansów Teresy Czerwińskiej Skargi […]

Prawo Karne

Dokładność w protokole

Nie ma postępowania bez protokołów. Na styku władzy państwowej – czy to w osobie sądu, czy organie administracji publicznej – udokumentowanie następujących po sobie czynności ma fundamentalne znaczenie. Protokoły stanowią nie tylko materiał dowodowy w postaci oświadczeń woli czy wiedzy. Realizują one również funkcję gwarancyjną czy kontrolną. Pozwalają bowiem na […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Prawo Unijne

Monitoring poczty elektronicznej oraz inne rodzaje monitoringu – część II

Zmiana przepisów dotyczących monitoringu w miejscu pracy – temat nadal nie został wyczerpany. Tym razem więcej o monitoringu poczty elektronicznej, czyli o czymś, co powinno dla większości z nas być nader interesujące.   W poprzednim artykule zostały przedstawione kwestie związane z monitoringiem wizyjnym w miejscu pracy, sposobem jego prowadzenia i wprowadzania. […]