Ważne terminy

29.05 Wejście w życie rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych
29.05 Wejście w życie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera
29.05 Wejście w życie rozporządzenia w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni
26.05 Wejście w życie zarządzenia w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii
26.05 Wejście w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej