Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Systemy czasu pracy – zadaniowy, w ruchu ciągłym

W poprzednim artykule omówiliśmy podstawowy, równoważny oraz skrócony czas pracy. Dziś pozostałe dwa systemy: zadaniowy czas pracy oraz czas pracy w ruchu ciągłym. Zadaniowy czas pracy Zadaniowy czas pracy reguluje art. 140 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy […]

Orzecznictwo

Składasz wniosek o upadłość jako konsument? Przygotuj się na badanie przez biegłego psychiatrę

Od kilku lat osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jego uwzględnienie i skuteczne przeprowadzenie dalszego postępowania pozwala wyjść z długów. Konsument obciążony wielomilionowymi zobowiązaniami kredytowymi wobec banków może w jednej chwili stać się wolny od finansowych obciążeń. Oczywiście nie każdy może liczyć na takie dobrodziejstwo. […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zakaz reklamy aptek i leków

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Apteki na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazania zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej. Sąd I instancji wskazał, że decyzją Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy decyzję. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał nią skarżącej zaprzestania […]

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Dyrektywa bankowa PSD2. Zmiany dla konsumentów

20 grudnia 2018 roku upłynął termin na wdrożenie tzw. dyrektywy PSD2. Ma ona istotne znaczenie dla ochrony praw i bezpieczeństwa klientów detalicznych banków. Najważniejsze zmiany to: skrócenie terminu na rozpatrzenie reklamacji, zmniejszenie odpowiedzialności konsumentów za nieautoryzowanego transakcje oraz ograniczenia w blokowaniu środków na kartach płatniczych. O czym dokładnie mowa w […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Mowa nienawiści to nie prawo do wolności wyrażania opinii

Na przestrzeni ostatnich tragicznych wydarzeń – śmierci Pana Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza od ciosów nożem zadanych w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia – została poruszona fala dywagacji, stawiając na świeczniku „coś”, co nie jest niestety problemem od niedawna. To „coś” stanowi ogromny problem od kilku lat. […]

Podatki

Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego kosztem uzyskania przychodu w CIT

Od 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) uwzględnią w kosztach uzyskania przychodu fikcyjne odsetki od finansowania działalności kapitałem własnym. Mowa o dopłatach do kapitału lub tzw. zyskach zatrzymanych. Zmiana ta ma zrównać skutki podatkowe finansowania kapitałem własnym ze skutkami podatkowymi finansowania kapitałem zewnętrznym (gdzie np. odsetki od […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny, skrócony

Zgodnie z kodeksem pracy wyróżniamy następujące systemy czasu pracy: podstawowy, równoważny, skrócony oraz zadaniowy. Każdy z nich charakteryzuje się tym, że przeciętna tygodniowa norma czasu pracy wynosi 40 godzin. Natomiast norma łączna, liczona wraz z godzinami nadliczbowymi, wynosi 48 godzin. A czym się różnią? O tym poniżej. Podstawowy czas pracy […]

Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Zarysowałeś na parkingu inne auto? Lepiej poczekaj na jego kierowcę

Niemal każdy kierowca uczestniczył kiedyś w drobnej stłuczce. Te przydarzają się często podczas manewrowania na ciasnym parkingu. Łatwo w takiej sytuacji uszkodzić inny samochód – zarysować czy lekko uderzyć. Niestety, wielu sprawców takich zdarzeń pospiesznie odjeżdża, wykorzystując nieobecność drugiego kierowcy. Ci bardziej uczciwi zostawiają kartkę z numerem telefonu i również […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Drogowe

WSA: Numery rejestracyjne nie są (zazwyczaj) danymi osobowymi

Naruszenia zasad prawa drogowego są coraz częściej fotografowane i nagrywane. Zdjęcia i filmy z popisami kierowców trafiają do sieci i są publicznie dostępne. Materiały rzadko poddaje się jakiejkolwiek obróbce, a co za tym idzie, internauci oglądają pojazdy piratów drogowych z widocznymi tablicami rejestracyjnymi. Czy jest to zgodne z przepisami o […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Medyczne i Farmaceutyczne

Roszczenie pacjenta wobec nieistniejącego szpitala

Czy wobec roszczeń pacjenta skierowanych przeciwko nieistniejącej już placówki medycznej zachodzi przesłanka nieważności postępowania? Czy dopuszczalne jest konwalidowanie błędnego wskazania przez stronę powodową jako strony pozwanej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wykreślonego z KRS przed datą wniesienia pozwu, poprzez sprostowanie oznaczenia strony przez sąd oraz poprzez podejmowanie czynności procesowych przez […]