Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Składniki wynagrodzenia za pracę

Każdemu pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Wypłata pensji jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z art. 22 i art. 94 kodeksu pracy. Nieumieszczenie w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia nie czyni jej nieważną. Wysokość wynagrodzenia można bowiem ustalić w sposób odpowiadający rodzajowi pracy, kwalifikacjom i ilości świadczonej pracy oraz jednakowemu […]

Prawo Administracyjne, Prawo Drogowe

Rejestracja używanego samochodu a prawo

Jak zarejestrować używane auto? Czy rejestracja używanego pojazdu jest trudna? Ten artykuł wytłumaczy Wam krok po kroku, co i jak trzeba zrobić, by zgodnie z prawem wyjechać na ulice, dopiero co zakupionym, używanym autem. Rejestracja używanego samochodu – kto może zarejestrować? Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu może […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Nieodpłatne godziny nadliczbowe

W dniu 18 kwietnia 2018 roku Sąd Najwyższy wydał wyrok odnośnie możliwości stosowania konstrukcji nieodpłatnych godzin nadliczbowych. Zdaniem Sądu Najwyższego artykuł 1514 § 1 k.p. koresponduje z regulacją zawartą w art. 151 § 1 k.p. Wykonywanie pracy „poza normalnymi godzinami pracy” jest równoznaczne z powstaniem godzin nadliczbowych. Nie oznacza to bynajmniej, […]

Prawo Cywilne

Jak zmienić postanowienia umowy, czyli czym jest aneks?

Zawieranie umów jest w dzisiejszych czasach czynnością niemalże powszednią. Zawieramy je zarówno w drobnych, codziennych sprawach, jak również w przypadku dokonywania poważniejszych transakcji. Niejednokrotnie podczas trwania umowy strony chciałyby zmodyfikować treść łączącego je stosunku. W takiej sytuacji najprostszym rozwiązaniem jest aneks do umowy. Czym jest aneks do umowy? Aneks jest […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Systemy czasu pracy – zadaniowy, w ruchu ciągłym

W poprzednim artykule omówiliśmy podstawowy, równoważny oraz skrócony czas pracy. Dziś pozostałe dwa systemy: zadaniowy czas pracy oraz czas pracy w ruchu ciągłym. Zadaniowy czas pracy Zadaniowy czas pracy reguluje art. 140 kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy […]

Orzecznictwo

Składasz wniosek o upadłość jako konsument? Przygotuj się na badanie przez biegłego psychiatrę

Od kilku lat osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jego uwzględnienie i skuteczne przeprowadzenie dalszego postępowania pozwala wyjść z długów. Konsument obciążony wielomilionowymi zobowiązaniami kredytowymi wobec banków może w jednej chwili stać się wolny od finansowych obciążeń. Oczywiście nie każdy może liczyć na takie dobrodziejstwo. […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zakaz reklamy aptek i leków

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Apteki na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazania zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki oraz nałożenia kary pieniężnej. Sąd I instancji wskazał, że decyzją Główny Inspektor Farmaceutyczny utrzymał w mocy decyzję. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał nią skarżącej zaprzestania […]

Prawo Finansowe i Bankowe, Prawo Unijne

Dyrektywa bankowa PSD2. Zmiany dla konsumentów

20 grudnia 2018 roku upłynął termin na wdrożenie tzw. dyrektywy PSD2. Ma ona istotne znaczenie dla ochrony praw i bezpieczeństwa klientów detalicznych banków. Najważniejsze zmiany to: skrócenie terminu na rozpatrzenie reklamacji, zmniejszenie odpowiedzialności konsumentów za nieautoryzowanego transakcje oraz ograniczenia w blokowaniu środków na kartach płatniczych. O czym dokładnie mowa w […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne, Prawo Drogowe

Potrącenie dziecka przez samochód a wina w nadzorze

Polskie miasta pełne są ruchliwych ulic. Często w ich bezpośrednim sąsiedztwie powstają osiedlowe boiska i miejsca zabaw. Zdarza się, że dziecko w pogoni za piłką wybiegnie na środek jezdni. W takiej sytuacji łatwo o groźne potrącenie. Sąd Okręgowy w Łodzi rozważał ostatnio, kto, i na jakiej podstawie, odpowiada za takie […]

Orzecznictwo, Prawa Człowieka, Prawo Unijne

Mowa nienawiści to nie prawo do wolności wyrażania opinii

Na przestrzeni ostatnich tragicznych wydarzeń – śmierci Pana Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza od ciosów nożem zadanych w czasie gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia – została poruszona fala dywagacji, stawiając na świeczniku „coś”, co nie jest niestety problemem od niedawna. To „coś” stanowi ogromny problem od kilku lat. […]