Prawo Cywilne, Prawo Drogowe, Prawo Karne

Konsekwencje poruszania się po drogach bez prawa jazdy

W 2017 roku kierowcy nieposiadający w ogóle prawa jazdy spowodowali przeszło 1,5 tysiąca wypadków. Policja szacuje, że po drogach porusza się nawet pół miliona kierowców bez uprawnień. Wielu z nich nigdy ich nie miało i nie zaliczyło nawet godziny szkolenia. Jakie mogą być konsekwencje tak lekkomyślnego zachowania? Czy mogą one […]

Prawo Cywilne, Prawo Karne

Czy prawo rzeczywiście nie działa wstecz?

Lex retro non agit – prawo nie działa wstecz. Ta jedna z najważniejszych prawniczych paremii znana jest niemal każdemu. To fundamentalna zasada, która stanowi podstawę działania demokratycznego państwa prawnego. Czy jednak rzeczywiście nie doznaje ona żadnych wyjątków? Czy prawo nigdy nie spogląda w tył? Ustawodawca stara się stale ulepszać prawo. […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Praca w święta

Praca w sobotę stanowiącą dzień wolny od pracy wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 k.p.), świadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokości 50% wynagrodzenia (art. 1511 § 1 pkt 2 k.p.). Każda ustawa, która kształtuje prawa i obowiązki pracowników, stanowi materialnoprawne źródło prawa pracy. Ustawa […]

Prawo Finansowe i Bankowe

Czym jest czek?

Funkcja czeku była znana ludzkości już w starożytności, gdzie zastosowanie miały dokumenty, które można było wymienić, np. na dany kruszec. Samo słowo „czek” pochodzi od arabskiego „saqq”, które oznacza pisemne zobowiązanie do zapłaty za towar przy dostawie. W średniowieczu ujawniła się pierwsza wada czeku. Stosowały go osoby (bądź instytucje) podatne […]

Orzecznictwo, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę wyższego wynagrodzenia jako zmiana umowy o pracę

Wypłacenie pracownikowi przez pracodawcę wynagrodzenia wyższego, niż określone w umowie o pracę może stanowić dorozumianą zmianę umowy albo zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych – art. 29 k. p. w związku z art. 60 k.c. oraz art. 1511 i art. 15111 k. p. W sprawie objętej przedmiotową skargą kasacyjną Sąd […]

Pozostałe

Kto tworzy prawo w Polsce?

Specyfiką kontynentalnego systemu prawa jest tworzenie niezliczonych aktów prawnych. W przeciwieństwie do krajów anglosaskich, gdzie rządzi doktryna precedensu. W USA czy w Wielkiej Brytanii ustawy stanowią jedynie dodatek. Większość wiążących reguł pochodzi z wyroków sądowych. Tymczasem, w 2017 roku w Polsce uchwalono około 32 000 stron nowych przepisów. Czyja to zasługa? […]

Ochrona Praw Zwierząt
karp

Uśmiercanie karpia na Wigilię a ochrona praw zwierząt. Co można a czego nie?

Uśmiercanie pewnego gatunku ryby na Wigilię jest nadal bardzo żywe w świadomości Polaków. Tradycja ta, choć ma coraz większą rzeszę przeciwników, szybko nie zaniknie. Warto więc odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Czy transport karpia ze sklepu jest przeprowadzany prawidłowo? Czy zabijanie karpia ma uzasadnienie historyczne? Dlaczego żywa ryba w […]

Ochrona Środowiska, Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

Zarządzenie pokontrolne jako akt o charakterze władczym organu administracji publicznej. Wymogi treściowe zarządzenia pokontrolnego

Zarządzenie pokontrolne jest aktem o charakterze władczym organu administracji publicznej. Mowa o nim w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Akt ten nakłada na adresata określone obowiązki. Do zarządzenia pokontrolnego, w zakresie jego rozstrzygnięcia i uzasadnienia, należy przykładać taką samą wagę jak […]

Pozostałe

Co to jest weksel?

Weksel jest jednym z rodzajów papierów wartościowych. Reguluje go ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe. Historia powstania tejże ustawy wiąże się z trzema konwencjami genewskimi z 1930 roku. Samo prawo wekslowe zostało już natomiast ujednolicone w XVIII wieku. Początek istnienia samego weksla datuje się aż na […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Twoje dziecko znajduje się pod opieką innych? Chcesz je odzyskać na święta? Sporządź odpowiedni wniosek!

Życie układa różne scenariusze. Nie w każdym z nich widnieje życiorys pełnej, szczęśliwej rodziny. Zdarza się i tak, że dziecko musi zostać przekazane do placówki wychowawczej. Mowa tu najczęściej o „Domach Dziecka” lub zakładach poprawczych. Może też się znaleźć w rodzinie zastępczej. W okresie świąt mimo wielu trudności, problemów i […]