NAJNOWSZE ARTYKUŁY

28 marca 2020
Nocna zmiana w kodeksie wyborczym - można głosować "na odległość"
27 marca 2020
Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw – informacje ogólne
Co zawiera ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw? Czy pomoże ona przedsiębiorcom w kryzysie?
27 marca 2020
Koronawirus – zmiany dla pracodawców
Jakie zmiany dla pracodawców powoduje koronawirus? Jak można ubiegać się o pomoc? W jakiej formie przyznaje się ją pracodawcy?
27 marca 2020
Zawieszenie okresowych badań lekarskich z powodu koronawirusa
Zawieszenie okresowych badań lekarskich. Zgodnie z nowelizacją specustawy dotyczącej koronawirusa ustawodawca zdecydował się zawiesić kilka rodzajów badań.
27 marca 2020
Koronawirus a podatki
Obecnie obowiązujący stan epidemii nie pozostaje bez wpływu na stan gospodarki naszego Państwa. Jaki wpływ na podatki będzie miał koronawirus?
26 marca 2020
Dofinansowanie dla przedsiębiorców - na co można liczyć w związku z koronawirusem?
Jakie przesłanki należy spełnić, aby móc starać się o dofinansowanie dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem? Dowiedz się więcej.
26 marca 2020
Koronawirus a uprawnienia osób niepełnosprawnych
Jak koronawirus wpływa na uprawnienia osób niepełnosprawnych? Jak wygląda kwestia świadczeń rehabilitacyjnych i świadczeń z opieki społecznej?
26 marca 2020
Koronawirus a zawieszenie biegu przedawnienia
Gdy realizacja roszczenia jest niemożliwa, okres przedawnienia powinien ulec zawieszeniu. Czy siła wyższa, np. koronawirus, wpływa na przedawnienie?
25 marca 2020
Czasowa rejestracja pojazdu
Sytuacje, w których możliwa jest czasowa rejestracja pojazdu, przewiduje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Jakie to przypadki?
25 marca 2020
Wpis do Krajowego Rejestru Długów. Czy na listę może trafić osoba niebędąca dłużnikiem?
Na jakiej podstawie działa Krajowy Rejestr Długów? Kto może do niego trafić? Co zrobić, gdy do KRD trafia osoba wolna od długów?
Copy link