Ważne terminy

26.02 termin złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK za styczeń 2018 r.
26.02 termin złożenia deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2018 r.
26.02 termin złożenia informacji podsumowującej w obrocie krajowym za styczeń 2018 r.
26.02 termin złożenia informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za styczeń 2018 r.
26.02 Termin złożenia deklaracji dla podatku akcyzowego