Ustawa, która ma wzmocnić europejską współpracę w walce z przestępczością

W dniu 3 października Rada Ministrów przyjęła opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, dzięki której polskie sądy, prokuratura lub inny organ prowadzący dochodzenie (np. Policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa) będą mogły wydawać europejski nakaz dochodzeniowy.

Analogicznie, państwa UE będą mogły występować do Polski o przeprowadzenie dowodu znajdującego się na terytorium naszego kraju. Ustawa ma na celu poprawienie współpracy Polski z innymi krajami Unii Europejskiej w ściganiu przestępstw kryminalnych.

Współpraca transgraniczna nabiera znaczenia

Jak czytamy na stronie Ministerstwa: Wspólny rynek i swoboda przemieszczania się między krajami UE sprawiają, że w zwalczaniu przestępczości coraz ważniejsza jest współpraca transgraniczna. Zaakceptowana przez rząd nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, wdraża w Polsce unijną dyrektyw. Na mocy tej dyrektywy stosowany jest europejski nakaz dochodzeniowy (END) w sprawach karnych.

Dotychczas istniała możliwość występowania z transgranicznymi wnioskami o pomoc prawną. W przeciwieństwie jednak do dotychczasowych regulacji prawnych, nowe mają być ujednolicone i uproszczone. W praktyce powinno to wpłynąć na częstsze ich stosowanie.