35 klasa usługowa - Klasyfikacja Nicejska

1 stycznia 2017
hello world!

35 klasa usługowa - w niej znajdziesz listę obejmującą produkty chemiczne, przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, ogrodnictwa.

35 klasa usługowa jest jedną z 45 klas składających się na Klasyfikację Nicejską.

Jakie usługi mogę w niej chronić?

Klasa nr 35 dotyczy usług świadczonych przez osoby lub instytucje, których celem jest przede wszystkim:

 • pomoc w prowadzeniu lub zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi,
 • pomoc w zarządzaniu w zakresie działalności gospodarczej lub handlowej przedsiębiorstw przemysłowych,
 • odpowiedzialność za reklamę, łączność z odbiorcami,
 • odpowiedzialność za zapowiedzi lub ogłoszenia za pośrednictwem wszelkich środków przekazu.

Zgodnie z tym, w klasie usługowej nr 35 rejestrują się w szczególności podmioty oferujące umożliwienie konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach. Takie usługi mogą być świadczone przez sklepy detaliczne i hurtownie, za pomocą katalogów przesyłanych pocztą lub środków komunikacji elektronicznej, na przykład przez strony internetowe lub telesklepy. Oprócz tego powyższą klasę towarową powinni wybrać przedsiębiorcy, którzy oferują usługi polegające na rejestracji, transkrypcji, tworzeniu, kompilacji, lub systematyzacji informacji pisemnej lub w inny sposób zapisanej, jak również kompilacji danych matematycznych lub statystycznych.

Ostatnim z najważniejszych podmiotów mogących zainteresować się rejestracją swoich usług są te świadczące usługi agencji reklamowych oraz usługi takie jak:

 • dystrybucja prospektów,
  dystrybucja próbek

bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty. Klasa ta może odnosić się do reklamy połączonej z innymi usługami, takimi jak pożyczki bankowe lub reklama radiowa.

Jakich usług nie mogę w niej chronić?

W tej klasie nie uwzględnia się usług takich, jak:

 • oceny i opinie specjalistów nie odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu działalności przedsiębiorstw handlowych lub przemysłowych,
 • zarządzanie sprawami takich przedsiębiorstw.

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (A)

 • 350017 audyt A0035 A0081 V0018
 • 350030 aukcje i przetargi publiczne (organizowanie sprzedaży w trybie -) A0036 A0080 V0016

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (B)

 • 350031 badania marketingowe B0005 M0017 E0086
 • 350041 badania w dziedzinie działalności gospodarczej B0011 B0065 R0029

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (D)

 • 350018 działalność gospodarcza (doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania -) D0060 B0059 C0098
 • 350062 działalność gospodarcza (specjalistyczne doradztwo w zakresie -) D0063 C0113 C0120

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (E)

 • 350101 edytorskie usługi w dziedzinie reklamy E0004 L0009 M0049

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (F)

 • 350098 fakturowanie F0002 I0041 F0002
 • 350009 fotokopiowanie F0019 P0029 R0065

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (I)

 • 350005 importowo-eksportowe (agencje -) I0002 I0002 A0050
 • 350079 impresariat w działalności artystycznej I0006 B0063 D0044
 • 350006 informacja handlowa (agencje -) I0009 C0068 A0052
 • 350065 informacja o działalności gospodarczej I0010 B0055 I0023

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (K)

 • 350007 koszty (analiza -) K0058 C0122 A0070

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (M)

 • 350022 maszynopisanie M0018 T0084 D0001
 • 350049 modelki i modele (usługi -) [promocja sprzedaży i reklamy] M0033 M0042 M0013

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (O)

 • 350066 opinie (sondaże -) O0057 O0013 S0028
 • 350036 organizowanie działalności gospodarczej (doradztwo dotyczące -) O0070 B0064 O0032
 • 350097 outsourcing [doradztwo handlowe] O0099 O0027 S0034

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (P)

 • 350102 patronat (poszukiwania w zakresie -) P0007 S0062 R0017
 • 350091 porównywanie cen (usługi -) P0054 P0060 C0078
 • 350012 pośrednictwo pracy P0064 E0017 B0047
 • 350026 powielanie dokumentów P0068 D0041 R0064
 • 350076 prenumerata czasopism (usługi -) [dla osób trzecich] P0090 A0068 A0003
 • 350092 prezentowanie produktów w mediach dla celów sprzedaży detalicznej P0092 P0057 P0083
 • 350063 prognozy ekonomiczne P0098 E0001 P0090
 • 350028 próbki (kolportaż -) P0114 D0037 D0036
 • 350088 przegląd prasy (usługi -) P0124 N0002 R0085
 • 350069 przenoszenie przedsiębiorstw (usługi związane z -) P0127 R0030 R0046
 • 350067 przygotowanie listy płac P0142 P0017 P0015
 • 350090 psychotechnika (dobór personelu za pomocą metod -) P0145 T0033 S0018
 • 350042 public relations P0146 P0091 R0043
 • 350047 public relations (agencje -) P0147 A0016 A0047

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (R)

 • 350015 rachunkowość R0001 B0031 C0083
 • 350003 reklama billboardowa R0017 B0013 A0036
 • 350084 reklama za pośrednictwem sieci komputerowej R0018 O0009 P0131
 • 350077 reklamy korespondencyjne R0024 A0017 P0132
 • 350021 reklamy prasowe (przygotowywanie -) R0025 P0098 C0139
 • 350040 reklamy radiowe R0026 R0001 P0133
 • 350068 rekrutacja personelu R0029 P0023 R0035
 • 350024 rozpowszechnianie materiałów reklamowych [próbek, druków, prospektów, broszur] R0049 D0032 D0052
 • 350008 rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych R0050 D0035 D0037
 • 350051 rynek (analizy -) R0060 M0016 R0016
 • 350002 rynek (badania -) R0061 B0056 R0054

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (S)

 • 350072 sekretarskie (usługi -) S0012 S0026 S0015
 • 350081 sortowanie danych w bazach komputerowych S0024 C0084 S0057
 • 350038 sponsorowane teksty (publikowanie -) S0033 P0094 P0121
 • 350016 sprawozdania rachunkowe (sporządzanie -) S0039 S0069 R0044
 • 350071 sprzedaż (promocja -) dla osób trzecich S0041 S0005 P0107
 • 350043 stenografia (usługi -) S0047 S0042 S0046

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (T)

 • 350082 targi (organizowanie -) w celach handlowych lub reklamowych T0004 O0025 F0023
 • 350075 teksty (edycja -) T0011 W0027 T0064
 • 350074 telefoniczne udzielanie informacji [dla nieobecnych abonentów] T0016 T0019 R0059
 • 350044 telewizyjna (reklama -) T0022 T0024 P0134
 • 350045 transkrypcja formy wiadomości i komunikatów T0044 T0060 T0072
 • 350099 tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych T0073 W0033 R0040

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (U)

 • 350027 uaktualnianie materiałów reklamowych U0001 U0008 M0048
 • 350093 udzielanie porad konsumentom (informacja handlowa oraz -) [punkty informacji konsumenckiej] U0010 C0069
 • I0036
 • 350094 usługi telekomunikacyjne (pośrednictwo w zakresie nabywania -) U0043 A0072 A0004

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (W)

 • 350039 wizerunek (kreowanie -) [firmy, usług, towaru] W0009 A0015 P0130
 • 350010 wycena kompleksów leśnych W0026 E0032 E0064
 • 350050 wycena wełny W0029 G0017 E0068
 • 350032 wyceny handlowe W0032 B0053 E0067
 • 350029 wydolność przedsiębiorstw (ekspertyzy w zakresie -) W0035 E0008 E0094
 • 350087 wynajem czasu reklamowego we wszystkich środkach przekazu W0040 R0037 L0075
 • 350089 wynajem dystrybutorów automatycznych W0041 R0081 L0047
 • 350083 wynajem fotokopiarek W0042 R0062 L0064
 • 350035 wynajmowanie nośników reklamowych W0054 P0099 L0062
 • 350070 wynajmowanie przestrzeni reklamowej W0057 R0036 L0087
 • 350013 wynajmowanie urządzeń i wyposażenia biurowego * W0060 O0002 L0059
 • 350064 wystawy (organizacja -) w celach handlowych lub reklamowych W0112 O0020 O0034
 • 350023 wystawy handlowe W0114 D0016 D0013
 • 350046 wystawy sklepowe (dekorowanie -) W0115 S0041 D0007
 • 350086 wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych dla osób trzecich W0117 D0003 R0021
 • 350080 wyszukiwanie w komputerowych bazach danych W0118 C0083 R0036
 • 350033 wywiad gospodarczy W0122 B0057 I0049

35 klasa usługowa - lista towarów podlegających ochronie (Z)

 • 350085 zaopatrzenie osób trzecich (usługi -) [zakupy produktów i usług dla innych przedsiębiorstw] Z0015 P0068 A0091
 • 350096 zarządzanie (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) w zakresie udzielania licencji na towary i usługi na
 • rzecz osób trzecich Z0018 C0067 A0017
 • 350020 zarządzanie działalnością gospodarczą (doradztwo w zakresie -) Z0019 B0061 C0118
 • 350001 zarządzanie działalnością gospodarczą (pomoc w -) Z0020 B0060 A0058
 • 350048 zarządzanie działalnością gospodarczą (usługi doradcze w -) Z0021 M0007 D0043
 • 350078 zarządzanie hotelami Z0022 B0062 G0012
 • 350019 zarządzanie personalne (doradztwo w zakresie -) Z0025 P0022 C0119
 • 350025 zarządzanie przedsiębiorstwami handlowymi lub przemysłowymi (pomoc w -) Z0027 C0070 D0040
 • 350095 zarządzanie w zakresie zamówień handlowych Z0028 A0013 T0058
 • 350061 zarządzanie zbiorami informatycznymi Z0029 M0009 G0017
 • 350100 zestawienia statystyczne Z0037 C0080 E0074
 • 350073 zeznania podatkowe (przygotowywanie -) Z0038 T0004 D0005
chevron-down
Copy link