Czy bez paragonu można reklamować lub zwrócić towar?

Wielu przedsiębiorców warunkuje możliwość reklamacji lub zwrotu towaru od okazania przez konsumenta paragonu. Takie żądanie nie znajduje jednak uzasadnienia  w przepisach kodeksu cywilnego. Nie ma o nim również ani słowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Co więcej, takie działanie przedsiębiorcy może stać w sprzeczności z dobrymi obyczajami. Może ono również rażąco naruszać interesy konsumentów.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w decyzji z dnia 4 maja 2015 roku (RBG – 7/2015) uznał że, informacja: Paragon jest niezbędny do reklamacji, widniejąca na paragonach fiskalnych w jednym z dyskontów, narusza zbiorowe interesy konsumentów.

Reklamacja – na jakiej podstawie?

Uzasadniając swoją decyzję, Prezes UOKiK zwrócił uwagę na fakt, że podstawą do reklamacji może być każdy dowód zawarcia transakcji. Do takich transakcji można zaliczyć np. wyciąg z rachunku bankowego czy nawet zeznanie świadka. Ponadto żądanie przez sprzedawcę paragonu jako podstawy rozpatrzenia roszczenia, mogłoby prowadzić do odstąpienia od reklamacji towaru w momencie gdy paragon uległby zniszczeniu bądź gdyby zginął. Prezes UOKiK na mocy swojej decyzji postanowił wezwać do usunięcia skutków naruszenia. Miało się to odbyć poprzez umieszczenie na paragonach fiskalnych, wydawanych po dokonaniu transakcji konsumentom, informacji o treści: Paragon może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia. 

Na korzyść konsumenta

Kolejnym wzmocnieniem pozycji konsumenta był wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 czerwca 2016 roku (sygn. akt XVII Amc 695/16).  Sąd uznał, że zapis umowny o treści: zwracany towar, nie używany, bez śladów wizualnych i zapachowych, należy odesłać w oryginalnym opakowaniu oraz z oświadczeniem zwrotu” (…) Uwaga! Bez paragonu fiskalnego towar nie podlega zwrotowi stosowany przez jeden z portali, świadczących sprzedaż odzieży, trafi na listę klauzul zakazanych.

Karta płatnicza lepszą opcją

Wybierając się na kolejne zakupy, warto zatem zabrać ze sobą kartę płatniczą. Okazuje się, że dokonywanie płatności za pośrednictwem karty może nam później ułatwić nieco życie. Nawet w momencie utraty paragonu nie powinniśmy mieć wówczas problemu z pozyskaniem dowodu dokonania transakcji. Wystarczy bowiem uzyskać wydruk z terminala lub wyciąg z karty kredytowej.