Abolicja ZUS 2019. Umorzenie niezapłaconych składek z ostatnich 20 lat

Po niecałych 7 latach od uchwalenia pierwszej ustawy abolicyjnej powrócił problem zadłużonych przedsiębiorców. Wszystko przez sprzeczne interpretacje wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli projekt wejdzie w życie, każda osoba prowadząca działalność będzie mogła złożyć wniosek o umorzenie niezapłaconych składek ZUS za ostatnie 20 lat.

Umorzenie składek ZUS – kiedy wejdzie w życie?


Abolicja jest potrzebna, bo tysięcy przedsiębiorców nie stać na zapłacenie zryczałtowanej składki.

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw

w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną


Projekt nie wyszedł jeszcze z biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Gdy będzie gotowy, trafi na ścieżkę rządową. Rozpoczną się konsultacje międzyresortowe i społeczne. W bardziej optymistycznej wersji Sejm zainteresuje się pomysłem od razu i rozpatrzy go jako projekt poselski.

Umorzenie składek ZUS – dla kogo?


Z nowego rozwiązania skorzystają osoby obecnie prowadzące działalność gospodarczą oraz ci przedsiębiorcy, którzy już zakończyli swoją aktywność.

Dariusz Ćwik – prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców

w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną


Projekt przewiduje, że z umorzenia długów wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność w latach 1999-2018. Należy podkreślić, że nie dotyczy to tylko tych działalności, które były prowadzone ciągle przez te 20 lat, ale także tych, które powstały i prosperowały przez jakiś czas w podanym odstępie czasu.

Umorzenie składek ZUS – co obejmuje?


Trzeba pomóc tym, którzy wpadli w tarapaty finansowe. (…) Bez abolicji te firmy nigdy nie wyjdą z szarej strefy.

Dariusz Ćwik – prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców

w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną


W projekcie przewiduje się umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, jak również te przekazywane na Fundusz Pracy. Jeżeli ustawa wejdzie w życie, umorzone będzie zadłużenie główne i wszelkie odsetki należne ZUSowi za zwłokę. Przedsiębiorca, który złoży stosowny wniosek nie będzie musiał również dokonywać opłat prolongacyjnych, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych i innych opłat dodatkowych związanych z głównym zadłużeniem. Nie jest istotne, czy koszty naliczył dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, komornik sądowy, czy też naczelnik urzędu skarbowego. Umorzone zostaną także należności rozłożone na raty, których to dłużnik nie opłacił do dnia złożenia wniosku o umorzenie.


Jak wynika z projektu, jeśli wobec dłużnika wszczęto postępowanie egzekucyjne, należy je wstrzymać do czasu wydania prawomocnej decyzji w sprawie rozpatrzenia wniosku o abolicję.


Wniosek o umorzenie mogą złożyć także spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy. W każdym wypadku czas na wystosowanie odpowiedniego dokumentu wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie aktu prawnego.