Art. 10 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 10 - w jaki sposób następuje wydanie decyzji?

1. Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.

2. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego następuje po sprawdzeniu w Urzędzie Patentowym prawidłowości zgłoszenia tego wzoru.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link