Art. 100 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 100 - jakie przepisy należy stosować do wzorów użytkowych?

1. Do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 2, przepisy art. 25, 28, 29, 35-37, 39-52, 55-60, 62, 66-75, 76-90 i 92.

2. W przypadku wzoru użytkowego okres przewidziany w art. 60 wynosi dziesięć lat.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link