Art. 104 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 104 - kiedy wzór przemysłowy będzie określony jako oryginalny?

1. Wzór przemysłowy odznacza się indywidualnym charakterem, jeżeli ogólne wrażenie, jakie wywołuje na zorientowanym użytkowniku, różni się od ogólnego wrażenia wywołanego na nim przez wzór publicznie udostępniony przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo.

2. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego bierze się pod uwagę zakres swobody twórczej przy opracowywaniu wzoru.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link