Art. 106 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 106 - wyłączenie ochrony na wzór użytkowy

1. Praw z rejestracji nie udziela się na wzory przemysłowe, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; korzystania z wzoru przemysłowego nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo.

2. Praw z rejestracji nie udziela się również, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, na wzory przemysłowe zawierające oznaczenia, o których mowa w art. 1291 ust. 1 pkt 8-11.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link