Art. 107 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 107 - zakres ochrony wzoru przemysłowego

1. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu:

1) wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej;

2) które muszą być odtworzone w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem.

2. Przepisy ust. 1 nie stoją na przeszkodzie rejestracji wzoru przemysłowego przeznaczonego do wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymienialnych wytworów w ramach systemu modularnego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link