Art. 109 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 109 - uprzednie pierwszeństwa do wzoru przemysłowego

W stosunku do wzorów przemysłowych, dla przyznania uprzedniego pierwszeństwa, przepisy art. 48 stosuje się odpowiednio. Urząd Patentowy nie sprawdza jednak podstawy udzielenia pierwszeństwa w zakresie, o którym mowa w art. 48 pkt 4.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link