Art. 113 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 113 - czy zgłoszenie wzoru przemysłowego jest poufne?

W okresie poprzedzającym rejestrację wzoru przemysłowego Urząd Patentowy bez zgody zgłaszającego nie udziela osobom nieuprawnionym informacji o zgłoszeniu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link