Art. 113 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 113 - czy zgłoszenie wzoru przemysłowego jest poufne?

W okresie poprzedzającym rejestrację wzoru przemysłowego Urząd Patentowy bez zgody zgłaszającego nie udziela osobom nieuprawnionym informacji o zgłoszeniu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link