Art. 114 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 114 - świadectwo rejestracji wzoru przemysłowego

1. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji.

2. Częścią składową świadectwa rejestracji jest opis ochronny wzoru przemysłowego obejmujący opis tego wzoru, rysunek oraz zawarte w zgłoszeniu fotografie i próbki materiału włókienniczego. Opis ochronny wzoru przemysłowego jest udostępniany osobom trzecim i podlega rozpowszechnianiu przez Urząd Patentowy.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link