Art. 117² Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 117² - jakie powiadomienia urząd przekazuje do Biura Międzynarodowego?

Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego powiadomienie o:

1) wydaniu decyzji o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego lub wzorów przemysłowych,

2) wydaniu decyzji w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją, o której mowa w pkt 1,

3) wydaniu prawomocnego wyroku sądu administracyjnego o uchyleniu decyzji, o której mowa w pkt 1,

4) unieważnieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego

- w trybie, formie i języku przewidzianych w Akcie genewskim.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link