Art. 117 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 117 - kiedy dojdzie do unieważnienia wzoru przemysłowego?

1. Do unieważnienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przepisy art. 89 stosuje się odpowiednio.

2. Podstawą do unieważnienia prawa z rejestracji może być również stwierdzenie, że wykorzystywanie wzoru przemysłowego narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link