Art. 117(4) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 1174 - kiedy dojdzie do unieważnienia uznania wzoru przemysłowego?

Do unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego przepis art. 89 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link