Art. 12 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 12 - czy prawa twórcy można zbyć?

1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link