Art. 124 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 124 - komu przysługuje pierwszeństwo ochrony znaku towarowego? I

Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w umowach międzynarodowych według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link