Art. 126 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 126 - czym jest ochrona tymczasowa znaku towarowego?

Jeżeli znak towarowy, będący przedmiotem pierwszego prawidłowego zgłoszenia, był umieszczony na towarze wystawionym wcześniej na wystawie i korzystał od dnia wystawienia do dnia zgłoszenia z ochrony tymczasowej przewidzianej w Konwencji paryskiej, pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego, o którym mowa w art. 124, oraz początek przewidzianego tam terminu do dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym oznacza się według daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem na wystawie.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link