Art. 127 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 127 - uprzednie pierwszeństwo znaku towarowego

1. Pierwszeństwo, o którym mowa w art. 124 i art. 125 (uprzednie pierwszeństwo), jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link