Art. 130 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 130 - kiedy nie można odmówić prawa ochronnego na oznaczenie?

Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie art. 129¹ ust. 1 pkt 2-4 nie może nastąpić, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link