Art. 133 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 133 - zgoda uprawnionego na objęcie ochroną znaku towarowego

Jeżeli uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego wyrazi pisemną zgodę na udzielenie prawa ochronnego na późniejszy znak towarowy sprzeciw, o którym mowa w art. w art. 1526 a ust. 1 lub art. 15217 ust. 1, podlega oddaleniu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link