Art. 137¹ - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 137¹ - odesłanie do przepisów o znakach towarowych

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy o znakach towarowych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link