Art. 137¹ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 137¹ - odesłanie do przepisów o znakach towarowych

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy o znakach towarowych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link