Art. 139 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 139 - uprzednie pierwszeństwo a znak towarowy

Jeżeli zgłaszający chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, powinien w zgłoszeniu znaku towarowego złożyć stosowne oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie bądź wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem na określonej wystawie. Dowód taki może być również złożony w ciągu trzech miesięcy od daty zgłoszenia. Późniejsze złożenie takiego oświadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszeństwa.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link