Art. 14 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 14 - prawo pierwszeństwa a zgłoszenie zagraniczne

Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

1) 12 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych;

2) 6 miesięcy - w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link