Art. 142 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 142 - kiedy urząd może wprowadzać poprawki w zgłoszeniu dot. znaku towarowego?

Urząd Patentowy może wprowadzić poprawki w dokumentacji zgłoszenia znaku towarowego jedynie w celu usunięcia oczywistych pomyłek i błędów językowych. Ograniczenie to nie dotyczy wykazu towarów i ich klasyfikacji, a także wykazu użytych kolorów, pod warunkiem że poprawki nie będą prowadzić do zmiany zakresu żądanej ochrony.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link