Art. 144² Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 144² - kiedy urząd może wezwać do usunięcia stwierdzonych usterek lub braków?

Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 141, Urząd Patentowy może wezwać zgłaszającego postanowieniem, pod rygorem umorzenia postępowania w całości lub części, do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych usterek lub braków.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link