Art. 148 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 148 - jakie przepisy należy stosować przy rozpatrywaniu zgłoszeń znaków towarowych?

Przy rozpatrywaniu zgłoszeń znaków towarowych przepisy art. 35 ust. 4-6, art. 391 ust. 2, art. 41, 42, art. 43 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1, art. 48 i 55 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link