Art. 152¹ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 152¹ zakres postępowania dot. ochrony międzynarodowych znaków towarowych

Urząd Patentowy prowadzi postępowanie w sprawie ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych znaków towarowych, w zakresie przewidzianym Porozumieniem lub Protokołem.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link