Art. 152¹a Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 152¹a - ogłoszenie urzędu o wyznaczeniu międzynarodowego znaku towarowego

1. Urząd Patentowy po otrzymaniu z Biura Międzynarodowego informacji o wyznaczeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego znaku towarowego, niezwłocznie dokonuje ogłoszenia o tym wyznaczeniu w „Biuletynie Urzędu Patentowego”.

2. Osoby trzecie mogą zgłaszać uwagi co do istnienia okoliczności, o których mowa w art. 1291, art. 1361 i art. 1363 .

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link