Art. 152(13) - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 15213 - przepisy stosowane do unieważnienia ochrony międzynarodowego oznaczenia?

Do unieważnienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego przepisy art. 164-167 stosuje się odpowiednio.

chevron-down
Copy link