Art. 152(14) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 15214 - nota informująca o unieważnieniu ochrony międzynarodowego oznaczenia?

Urząd Patentowy przekazuje do Biura Międzynarodowego, w trybie, formie i języku przewidzianych w Porozumieniu lub Protokole, notę o prawomocnej decyzji o unieważnieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego lub stwierdzeniu wygaśnięcia tej ochrony.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link