Art. 152(16) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 15216 - przepisy stosowane do naruszenia ochrony międzynarodowego oznaczenia

Do roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji międzynarodowego znaku towarowego korzystającego z ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 296-298, z tym że roszczeń tych można dochodzić od dnia ogłoszenia w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” o uznaniu jego ochrony.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link