Art. 152(18) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 15218 - strony postępowania w sprawie sprzeciwu

1. Stronami postępowania w sprawie sprzeciwu są zgłaszający i wnoszący sprzeciw.

2. Do rozpatrzenia sprzeciwu Prezes Urzędu Patentowego wyznacza eksperta.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link