Art. 152(21) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 15221 - jaką decyzję może wydać urząd po rozpatrzeniu sprzeciwu?

Po rozpatrzeniu sprzeciwu, Urząd Patentowy wydaje decyzję o oddaleniu sprzeciwu lub uznaniu go za zasadny w całości lub części.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link