Art. 152(23) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 15223 - stosowanie przepisów do postępowania w sprawie sprzeciwu

1. Do postępowania w sprawie sprzeciwu przepisy art. 242 ust. 1 i 2, art. 251, art. 252 i art. 253 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym, przy czym koszty znosi się pomiędzy stronami również w przypadku umorzenia postępowania w sprawie sprzeciwu.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link