Art.152(7) Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 1527 - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Od decyzji w sprawie uznania ochrony służy stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 3 miesięcy od daty doręczenia decyzji uprawnionemu. Przepisy art. 244 ust. 11-14 i 5, art. 244¹ oraz art. 245 stosuje się odpowiednio.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link