Art. 157 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 157 - nieużywany znak towarowy

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4. Na żądanie strony pozwanej uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa znak towarowy był używany w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link