Art. 160 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 160 - znak towarowy używany w dobrej wierze

1. Osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.

2. Prawo określone w ust. 1 podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych. Prawo to może zostać przeniesione na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link