Art. 162¹ Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 162¹ - podział prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy może zostać podzielone na wniosek uprawnionego w stosunku do wskazanych towarów, z zachowaniem daty pierwszeństwa. Przepis art. 140 stosuje się odpowiednio. Składając wniosek, uprawniony uiszcza opłatę za podział prawa ochronnego na znak towarowy.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link