Art. 167 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 167 - interes publiczny a wniosek o unieważnienie prawa ochronnego

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego może, w interesie publicznym, wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link