Art. 17 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 17 - zbywalność prawa pierwszeństwa

1. Pierwszeństwo, o którym mowa w art. 14 i art. 151 (uprzednie pierwszeństwo), jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link