Art. 172 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 172 - data wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy

Prawo ochronne na znak towarowy wygasa z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia, jednakże na wniosek strony Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie tego prawa z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Datę wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy potwierdza się w decyzji.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link