Art. 173 - Prawo własności przemysłowej

1 stycznia 2017
hello world!

Art. 173 - wpis unieważnienia lub wygaśnięcia znaku towarowego do rejestru

Unieważnienie albo wygaśnięcie prawa ochronnego podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link