Art. 173 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 173 - wpis unieważnienia lub wygaśnięcia znaku towarowego do rejestru

Unieważnienie albo wygaśnięcie prawa ochronnego podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link