Art. 179 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 179 - czy można zarejestrować nazwę rodzajową oznaczenia geograficznego?

Nie może być udzielone prawo z rejestracji na oznaczenie, które w następstwie jego powszechnego używania dla oznaczenia rodzaju towarów stało się nazwą rodzajową, chyba że przemawia za tym interes publiczny bądź ochrona oznaczenia wynika z umowy międzynarodowej.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link