Art. 17d ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4 stycznia 2016
hello world!

Art. 17d - nadmierna sprzedaż marek właściciela

Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych.

Wróć do: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link