Art. 18 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 18 - czym jest równe pierwszeństwo?

Jeżeli zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonały niezależnie od siebie co najmniej dwie osoby, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje każdej z tych osób.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link