Art. 180 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 180 - braki i usterki w zgłoszenia oznaczenia geograficznego

Urząd Patentowy, w toku rozpatrywania zgłoszenia oznaczenia geograficznego, wydaje postanowienia wzywające zgłaszającego, pod rygorem umorzenia postępowania, do uzupełnienia zgłoszenia lub usunięcia, w wyznaczonym terminie, wskazanych braków i istotnych usterek.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link