Art. 181 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 181 - poufność przy rejestrowaniu oznaczenia geograficznego

W okresie poprzedzającym rejestrację oznaczenia geograficznego Urząd Patentowy nie udziela osobom nieuprawnionym informacji o zgłoszeniu bez zgody zgłaszającego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link