Art. 183 Prawo własności przemysłowej

2 stycznia 2016
hello world!

Art. 183 - kto określi wymogi dot. zgłoszenia oznaczenia geograficznego?

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymogi, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie oznaczenia geograficznego, a także szczegółowy zakres i tryb rozpatrywania zgłoszeń. Określenie wymogów, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie, nie może prowadzić do tworzenia nadmiernych, ponad potrzebę, utrudnień dla zgłaszającego.

Wróć do: Prawo własności przemysłowej

Artykuły powiązane:

chevron-down
Copy link